Slik lager man et husholdningsbudsjett

For å få bedre kontroll på din privatøkonomi kan det være smart å sette opp et husholdningsbudsjett med alle inntekter og utgifter du har. Her får du en oversikt over hvor enkelt det er å lage et personlig budsjett!

Å miste kontrollen over hvor høye utgifter man har kan være frustrerende. Å lage et eget husholdningsbudsjett vil gjøre hverdagen mye enklere for alle de involverte, da alle inntekter og utgifter blir forutsigbare. Du har da hele tiden kontroll over hvor mye du har å rutte med. Her er din guide over hvordan du enkelt får kontroll på din økonomi.

Hva er et husholdningsbudsjett?
Et husholdningsbudsjett er en oversikt over hvor mye inntekter og utgifter en husstand er. Er du alene er dette enklere å sette opp enn hvis man er flere, men prinsippene er akkurat de samme. Du kan jo se på husholdningen din som en bedrift, for ditt budsjett blir faktisk satt opp på samme måte. I budsjettet lager du egne poster med inntekter som lønn, utgifter som strøm, mat, klær, transport og nedbetaling på gjeld du har hver eneste måned. I utarbeidelsen av et slikt budsjett kan man også få oversikt over hvor mye gjeld man faktisk har og når man i så fall blir gjeldfri. Et husholdningsbudsjett kan være ditt mest nyttige verktøy i hele hjemmet!

Sett i gang – Få tallene ned
I et budsjett starter man alltid med å se hvor mye penger som kommer inn. Tjener man for eksempel 25.000 kroner hver måned brutto, så setter man inn nettosummen av denne inntekten. Det er jo nettosummen du har å leve av hver måned. La oss si at du har 18.000 etter skatt å rutte med hver måned, da blir dette inntektssummen. Andre inntekter føres også opp, for eksempel barnetrygd eller husleieinntekter hvis du også har dette. Så må man finne ut hvor mange utgiftsposter man har. Det mest vanlige er å dele postene opp i boligutgifter, strøm, transport, mat, klær, andre utgifter som telefon, internett og til slutt utgiftene du har på nedbetaling av gjeld.

Et eksempel
Postene på budsjettet kan du justere etter hvert, og når du har blitt vant med å leve etter et husholdningsbudsjett vil du også legge merke til at jo bedre man kategoriserer utgiftene, jo enklere er det også å ha full oversikt. Et eksempel på et husholdningsbudsjett for en person kan se slik ut:

  • Inntekt: 18.000
  • Husleie/lån:- 8.000
  • Mat: – 2.000
  • Transport: – 1000
  • Strøm: – 1000
  • Telefon: -500
  • Internett: -500
  • Gjeld:-2.500
  • Annet:-1.500
  • Sparing:-1.000

Holder man dette budsjettet vil man gå i null hver måned, men vi ser også at personen setter av 1000 kroner til en sparebuffer hver måned, samtidig som det blir betalt på gjeld også. Andre poster kan være alt fra kinobesøk, trening og lignende.

Lykke til med ditt budsjett!